HACAMAT

Hacamat Nedir

Hacamat (Arapça: حجامة, Hijamah, hajamat), deriden ufak ensizyonlardan vakum yolu ile kan alınmasıdır. Genellikle iki omuz arasından, sırttan, başın arka tarafından yahut vücudun herhangi bir yerinden bardak veya boynuzla alınır. Argoda hafif yaralama olarak kullanılmaktadır.
Hacamat modern tıpta sözdebilim olarak karakterize edilir, yapılışı ise sahte doktorluk olarak değerlendirilir. Sağlığa olumlu bir etkisi olduğuna dair herhangi bir kanıt yoktur, zarar verme olasılığı vardır.[1][2]
Hacamat yönteminden, Milattan önceki dönemlerden kalma Hint tıp yöntemleri olan Ayurveda metinlerinde bahsedilmiştir. Antik dönemlerde MezopotamyaMısır ve Yunanistan'da uygulanmıştır.[3] Hacamat, İslam dininde Muhammed'in tavsiye ettiği bir sünnet olarak kabul görür. Çeşitli hadisler buna kaynak gösterilir

Hacamat derinin bir ne؛ter veya hacamat iğnesi yardımıyla çizilip ağzı geni؛ olan bir bardak, boynuz ya da ؛i؛e gibi aparat ile olu؛turulan emme gücüyle kanın çekilmesi ؛eklinde yapılır. اay bardağı ve yakılan bir pamuk ile aynı emici basınç gücü de olu؛turulabilir. Geleneksel olarak ağrı, sızı veya hastalık olan organa yakın yerlere yapılır. İlk seferde üst sırt bِlgesindeki bazı noktalara yapılması tavsiye edilir, kafa'ya yapılması tavsiye edilmez.
Hacamat, deneysel çalı؛maların yetersiz olması yüzünden modern tıpta kullanılmamaktadır. Kan vermenin de hacamat ile benzer etkide olduğu sِylenebilirse de ayrı bir yِntem ve tedavidir. Hacamatta kılcal damarlar üzerinden kan alınmaktadır. Kan verme i؛leminde ise venِz kan verilmektedir.

Kansızlık, demir eksikliği, tansiyon dü؛üklüğü olan ki؛ilerde, demir eksikliği ve beslenme problemleri nedeniyle dikkat eksikliği ve zihinsel yetersizlik ya؛ayanlarda akıtılan kan hacmine bağlı olarak durumu ağırla؛tırabilir. Steril ؛artlarda yapılmayan uygulamalar hepatit B (HBV), HIV gibi tedavisi güç hastalıkların ki؛iye bula؛tırılmasına yol açabilir. Dolayısıyla eldiven kullanılmalı, ne؛ter yerine tek kullanımlık ustura ba؛ı kullanılmalı, bardaklar da bir daha kullanılmamak üzere uygun bir ؛ekilde elden çıkarılmalıdır. اocuklarda, ya؛lılarda, hamile veya menstruasyon dِnemindeki kadınlarda, metastatik kanser hastalarında, kemik ve kas problemleri olan ki؛ilerde kontrendikasyon dü؛ünülmelidir. Ayrıca DVT (Derin Ven Trombozu) rahatsızlığında da hacamatın uygulanmaması gerektiği bildirilmektedir